Garay János
SZEGSZÁRDI  BORDAL   (1846)

 

Már ha aztán bor: legyen bor,
Hegyi bor, ne szilvalé!
Még a vízbõl is csak az a jó,
Mely hegyekbõl zúg elé!
A lapályra béka menjen,
Igya meg a bûzös tavát;
Hegyre hág fel a szegszárdi,
Onnan hozza tûzborát.
   Béla király idejében
   Még magyar volt a magyar;
   Most ezerfelé szakadva,
   Tudja isten mit akar!
   Még a bort sem issza most úgy,
   Mint az õsök idején;
   Sört iszik vagy kávélével
   Töltözik most ifjú, vén.
Mint a legszebb kék leányszem,
Mint a nyájas, õszi ég,
A szegszárdi szõlõfürtnek
Szeme olyan tiszta kék;
S hogyha már szõlõkorában
Ily varázsjátékot ûz:
Hogy ne volna hát borában
Hogy ne volna égi tûz!
   De borunkhoz hûk vagyunk mi,
   S hûk legyünk szegszárdiak!
   Míg fölöttünk e mosolygó
   Sorhegyek virítanak,
   Melyeket ha csúcsra szednénk,
   Égig érne Bartinánk
   S mi az égi csillagokkal
   Poharat koccintanánk.
Töltsd pohárba, és csodát látsz! 
Színe mint a bikavér,
S mégis a gyöngy, mely belõle
Fölragyog, mint hó, fehér.
És a tõke, melyen termett
Nemde, oly zöld, mint a rét?
Hol leled föl szebben együtt
Szép hazánk háromszínét?
   Ide hát, te bazsarózsa!
   Poharunkba, bikavér!
   Hadd igyuk az áldomást meg,
   Legelõbb is magadér!
   Jó barátért másod ízben,
   Szép leányért azután,
   Ki e háromért nem érez,
   Kutyafejû, vad pogány!
Ha sürûn tölt a szegszárdi,
Hát ne bánja senki se!
Mert hazája színeivel
Honszerelmét szíjja be!
Ha szegszárdi borral élne
Minden ember, mint te s én;
Nem rágódnék annyi hernyó
Nemzetünk szent törzsökén.
   S most le, társak, a kalappal,
   Végre hagytuk a javát:
   Isten éltesse hazánkat
   A dicsõ magyar hazát,
   Melybe min gyûrûbe minden
   Hazafit befoglalunk,
   Folyjon érte, hogy ha vér kell!
   Mint foly érte itt borunk.
Már apáink õs korában 
Hét országra szólt e bor:
Mert különben hegytövén nem
Épült volna kolostor...
Béla a dicsõ király is
Itt szûrt legjobb borokat,
Kit ma még minden tavasszal
Minden tõke megsirat.
   Folyjon a bor, folyjon a vér,
   Hol dicsõség folynia!
   Volt, van és leszen Szegszárdnak
   Még elég hazafia!
   Volt, van és leszen Szegszárdnak
   Míg le nem dõl Bartina,
   Mellyel honját felköszöntse,
   Egy pohárka jó bora.