Farkas Lászlóné Pál Bözsi

Népmûvész


lobogoAuf Deutsch / németül

Decsen született 1938-ban.

Az általános iskola után Kovácsné Kun Sára népmûvész irányításával hímezni, rajzolni tanult, késõbb néptáncos lett. 1956-ban férjhez ment és Bátára költöztek. Itt Dér Józsefnétõl tanulta a tojásfestést. Ezen kívül bútor- és tányérfestéssel, valamint népviseleti babakészítéssel is foglalkozik.

1993 óta nyugdíjas. Decsi otthona az eleven népmûvészet hajléka. Saját festésû bútoraiban õrzi a sárközi népviselet legszebb darabjait.


A Jákó Vera alapítvány által rendezett "Legszebb magyar népviselet" versenyeken 1996-ban és 1997-ben Menyasszony-võlegény kategóriában Kalácska Zita és Domonkos Attila elsõ díjat nyert decsi népviselettel.
A ruhák Zita nagymamájának, Farkas Lászlóné Pál Bözsi néninek a gyûjteményébõl valók.
Ifju' pa'r (81 kb)Fejdisz (48 kb)Zita (48 kb)

balranyilNépmûvészet balranyilTolna Megyei Népmûvészeti Egyesület